Izberite Jezik
01 563 69 59
O nas
Domov Izjava o varovanju osebnih podatkov
Izjava o varovanju osebnih podatkov je namenjena predvsem varovanju osebnih podatkov naših uporabnikov. Strani Bookingpoint.net lahko brez kakršnihkoli obveznosti pregledujete. Za pregledovanje strani vam ni potrebno razkriti svoje identitete ter kakršnihkoli osebnih podatkov.

V kolikor pa bi se želeli odločiti za katero od naši storitev, vas prosimo, da vpišete svoje osebne podatke, saj bomo samo tako lahko storitev rezervirali in z vami sklenili pogodbo. Ob tem vas želimo obvestiti, da bomo podatke varovali skladno s pravilnikom o varovanju osebnih podatkov Bookingpoint.net, ki je sprejet na podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov.

Zagotavljamo vam, da bomo od vas za sklenitev pogodbe zahtevali le tiste podatke, ki so nujno potrebni za nemoten postopek sklepanja pogodbe in nudenja storitev po pogodbi.

V nadaljevanju vam pojasnjujemo namen zbiranja osebnih podatkov, način obdelave vaših osebnih podatkov in nivo zaščite le-teh.

Zbiranje vaših osebnih podatkov

Bookingpoint.net zbira vaše osebne podatke in podatke o identiteti samo, če se boste odločili za povpraševanje po kateri od storitev iz naše ponudbe oz. za sklenitev pogodbe z nami.

V kolikor boste sami vpisali svoje podatke v »Knjigo gostov«, boste s tem dali soglasje za javno objavo, tako da bodo lahko tudi tretje osebe lahko prišle do podatkov, ki ste jih napisali v knjigo. V tem primeru Bookinpoint.net ne nosi odgovornosti za morebitno zlorabe vaših osebnih podatkov. Takoj, ko boste prišli na spletne strani Bookingpoint.net, bo strežnik prepoznal ID vašega računalnika, vrsto brskalnika, ime domene, čas dostopa, naslov spletne strani s katere ste prišli in informacije o straneh, ki ste jih, medtem, ko ste brskali po naših straneh, obiskali. Navedene podatke bomo uporabili za statistiko o obisku strani ter tudi zato, da jih bomo lahko sproti izboljševali in posodabljali.

Naš strežnik ne bo shranil vašega elektronskega naslova in drugih informacij, po katerih bi vas lahko identificirali.

Ob obisku naše spletne strani, boste lahko sodelovali v anketah, katerih odgovore uporabljamo za razvoj in oblikovanje naših spletnih strani po vaših željah. Sodelovanje v anketah je prostovoljno. Ni vam treba odgovarjati na vprašanja, če pa se boste odločili odgovarjati, bodo vsi podatki, ki jih boste vpisali, skrbno varovani. Podatki bodo dostopni tretjim osebam samo v obliki analize ankete oz. skupnih rezultatov.

Na naših spletnih straneh pripravljamo tudi različne nagradne igre. Pravila za vsako igro vam bodo med trajanjem igre, na voljo na naših straneh. Če boste v polja za osebne podatke le-te tudi vnesli, se s tem strinjate s pravili določene nagradne igre. Zato morate vedeti, da boste s sodelovanjem v nagradni igri tudi pristali na javno objavo vaših osebnih podatkov, če boste izžrebani.

Uporaba zbranih informacij

Vaše osebne podatke bomo uporabili:
 • za začetek postopka rezervacije storitve in za sklenitev pogodbe ter za pripravo in izstavitev vseh drugih potrebnih dokumentov;
 • za posredovanje vseh potrebnih materialov in podatkov;
 • za posredovanje ustreznih podatkov dejanskim ponudnikom storitev, s čimer bo omogočen neposreden stik med vami in dejanskim ponudnikom;
 • za pravočasno obveščanje o spremembah v naši ponudbi, posebnih ponudbah in posebnih akcijah, s čimer vam bomo omogočili, da boste sproti seznanjeni z novostmi na naših straneh;
Bookingpoint.net ne bo nobenega pridobljenega podatkov uporabil za drug namen, kot tistega za katerega je bil zbran, in je naveden v tej izjavi ali drugih dokumentih, ki jih boste prejeli in sprejeli. Bookingpoint.net vaši podatkov ne bo prodajal, menjal ali kakorkoli drugače odstopal tretjim osebam, razen, kadar je to nujno potrebno za izvedbo storitev (posredovanje podatkov dejanskemu ponudniku) ali to zahteva državni organ ali prisilni predpis.

Če informacij o spremembah na naših straneh, obvestil o naši ponudbi ali drugih predstavitvenih informacij ne želite prejemati, vas vljudno prosimo, da nas o tem obvestite in v najkrajšem možnem roku bomo vaše ime odstranili s spornega seznama.

Bookingpoint.net lahko osebne podatke razkrije samo na podlagi prisilnega predpisa ali sklepa sodišča oz. drugega organa.

Varovanje zbranih podatkov

Bookingpoint.net bo vse zbrane podatke varoval skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki je sprejet na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 94/07).

EVIDENCA STRANK se vodi pod naslednjimi pogoji:
 1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
  Evidenca strank.
 2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
  BOOKINGPOINT.NET d.o.o., Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba)
  Matična številka: 2040638000
 3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
  Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
  Stranke, naročniki storitev, dobavitelji.
 5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov:
  Ime in priimek, spol, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, EMŠO, DŠ, tel. številka
 6. Namen obdelave:
  Izvrševanje storitev družbe, trženje storitev, prodaja končnim kupcem.
 7. Rok hrambe osebnih podatkov:
  Do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. preklica s strani stranke v primeru posredovanja ponudb strankam.
 8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:
  Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 94/2007).
 9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:
  • upravljavec zbirke – družba BOOKINGPOINT.NET d.o.o.;
  • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa:
  Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
 11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
  Nosilci osebnih podatkov se hranijo računalniški in v ročni evidenci. Podatki v računalniški obliki se hranijo na strežniku, back-up pa se hrani na back-up strežniku v prostorih družbe, back-up je zaklenjen v ognjevarni omarici. Dostop do baze podatkov v računalniškem programu je zaščiten z geslom.

  Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe.

  Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

  Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastila odgovorna oseba - predstojnik družbe.
  Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare.

  Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov z dne 15.2.2008.
 12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:
  Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov:
  Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 94/2007).
V kolikor imate v zvezi z zavarovanjem osebnih podatkov dodatna vprašanja se lahko kadarkoli obrnete na nas za pojasnila.

Kako bomo z Vami stopili v stik?

Z Vami bomo stopili v stik s pomočjo podatkov, ki nam jih boste posredovali (el. pošta, telefon, telefax) in na ta način poskrbeli za vse običajne postopke v zvezi z rezervacijo storitev iz naše ponudbe, kakor tudi skušali odgovoriti na vsa vprašanja, pojasniti morebitne nejasnosti in probleme, ki so v direktni povezavi s storitvijo.

Uporaba cookiejev

Cookie je datoteka z besedilom, ki jo vaš spletni brskalnik takrat, ko prvič obiščete naše strani, shrani na trdi disk vašega računalnika in tako omogoči hitrejši pregled že obiskanih strani. Cookie ne vsebuje osebnih podatkov, nam pa pomaga, da vam lahko, dokler ste na naših spletnih straneh, nudimo posebne storitve.

Cookie služi temu, da vam pri pregledovanju strani prihrani čas, saj spletnemu brskalniku sporoča, da ste se vrnili na stran, ki ste jo že prej obiskali. S pomočjo cookijev oblikujemo tudi statistične podatke o obisku naših strani, ki nam pomagajo prepoznati uporabnikove želje, kakor tudi smer razvoja naše ponudbe in spletnih strani.

Cookie je opcija, ki vam jo omogoča vaš brskalnik. Večina brskalnikov cookije samodejno sprejme, seveda pa lahko v nastavitvah brskalnika to možnost izključite.

Spremembe ali brisanje Vaših osebnih podatkov

Vsi podatki, ki ste jih zato, da bi dobili svoj Bookigpoint.net uporabniški račun, prvič vpisali v uporabniško bazo podatkov, se lahko spreminjajo. Na vašo zahtevo podano skladno z določili sprejetih dokumentov, smo jih dolžni tudi izbrisati.

Spremembe izjave

Izjavo o zaščiti osebnih podatkov je mogoče tudi spremeniti, vendar se obvezujemo, da bomo z vsako objavljeno spremembo, spremenili tudi datum objave. Če bi prišlo do bistvenih sprememb te izjave, bomo spremembe objavili na naših spletnih straneh ali vas o tem posebej obvestili. Ne glede na vse navedeno priporočamo vsem obiskovalcem in uporabnikom naših strani, da od časa do časa izjavo pregledajo, saj bodo le na ta način sproti in točno obveščeni o načinu naše zaščite osebnih podatkov.

Šteli bomo, da se strinjate z vsemi določili izjave o zaščiti osebnih podatkov, če boste tudi v bodoče obiskovali naše strani in uporabljali naše storitve.

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v podjetju BOOKINGPOINT.NET d.o.o.

©2008-2012, Bookingpoint.net, vse pravice pridržane. 01 563 69 59 phone
 • pon-pet, 8h-17h CET / tor, 06:53OdprtoTrenutno
 • 01 563 69 59Telefon
 • Elektronska pošta