Flights Ho Chi Minh City - Da Nang Airline tickets Da Nang - Ho Chi Minh City

Special offer

Did you know?

  • 4625 seats are available per day to fly out of Ho Chi Minh City connecting to Da Nang.
  • The shortest connecting flight from Ho Chi Minh City to Da Nang is 5 hours, 55 minutes on Khalifa Airways.
  • There are 17 nonstop flights on route from Ho Chi Minh City to Da Nang every day.
  • The shortest connecting flight from Ho Chi Minh City to Da Nang is 1943 km on Khalifa Airways.
  • The shortest nonstop flight time from Ho Chi Minh City to Da Nang is 1 hours, 10 minutes on Pacific, Vietnam.

Hotels in Da Nang

Traveling on the route and need hotel in Vietnam? Choose from more than 45,000 hotels.

Ho Chi Minh City - Da Nang - last minute travels, cheap flights, trips

Vista de Danang desde la Montaña de MármolĐêm Sông Hàn - night on the Han RiverBên cầu An-HộiWomen in Áo Dài at Lăng Cô Beach - photo by Hoàng Khai NhanDaNang city at nightLăng-CôBa Na HillsLooking to Lang Co from Hai Van PassThánh địa Mỹ-Sơn với tượng thần LingaDấu xưa... -  ancient traces on an ancient tower...Vịnh Lăng-Cô  (Lang-Co bay) Hôi An MarketVietnam