Flights Ho Chi Minh City - Da Nang Airline tickets Da Nang - Ho Chi Minh City

Special offer

Did you know?

  • 22 flights per week fly out of Ho Chi Minh City connecting to Da Nang.
  • Vietnam has 6 nonstop flights between Ho Chi Minh City and Da Nang.
  • The largest aircraft operated by Pacific flying between Ho Chi Minh City and Da Nang is a 32S with 180 seats.
  • Hanoi, VN is the most popular connection for one stop flights between Ho Chi Minh City and Da Nang.
  • The shortest nonstop flight from Ho Chi Minh City to Da Nang is 602 km on Pacific, Vietnam.

Hotels in Da Nang

Traveling on the route and need hotel in Vietnam? Choose from more than 45,000 hotels.

Ho Chi Minh City - Da Nang - last minute travels, cheap flights, trips

Vista de Danang desde la Montaña de MármolĐêm Sông Hàn - night on the Han RiverBên cầu An-HộiWomen in Áo Dài at Lăng Cô Beach - photo by Hoàng Khai NhanDaNang city at nightLăng-CôBa Na HillsLooking to Lang Co from Hai Van PassThánh địa Mỹ-Sơn với tượng thần LingaDấu xưa... -  ancient traces on an ancient tower...Vịnh Lăng-Cô  (Lang-Co bay) Hôi An MarketVietnam