Posebna ponuda

Cijena vrijedi za putovanje na određeni datum, za jednu osobu, ukoliko putuju dvije osobe. Cijenu do konačne rezervacije, nismo u mogućnosti garantirati.