Flights Zurich - Hanoi Airline tickets Hanoi - Zurich

Special offer

Did you know?

  • 86707 seats are available per day to fly out of Zurich connecting to Hanoi.
  • The shortest connecting flight from Zurich to Hanoi is 21 hours, 55 minutes on City Airline.
  • The largest aircraft operated by Singapore flying between Zurich and Hanoi is a 777 with 278 seats.
  • The shortest connecting flight from Zurich to Hanoi is 10962 km on City Airline.
  • 97 flights per week fly out of Zurich connecting to Hanoi.

Hotels in Hanoi

Traveling on the route and need hotel in Hanoi? Choose from more than 45,000 hotels.

Zurich - Hanoi - last minute travels, cheap flights, trips

Chiều tà ở cụm thủy nông Long TửuQuan sơn LakeThê Húc BridgeDragon made ​​of CeramicsHồ Đền Thượng, Sóc SơnCửu Thác Tú SơnToàn cảnh Nhà thờ đá Tam ĐảoMùa Hoa PhượngLong Bien BridgeChiều Tà ở nơi hai con sông hòa quyện!Long Bien BridgeChiều Trên Đường Thanh NiênLáng Pagoda