Flights Singapore - Ho Chi Minh City Airline tickets Ho Chi Minh City - Singapore

Special offer

Did you know?

  • The shortest flight between Singapore and Ho Chi Minh City on Thai is 2183 km.
  • There are 11 nonstop flights on route from Singapore to Ho Chi Minh City every day.
  • The shortest nonstop flight time from Singapore to Ho Chi Minh City is 1 hours, 55 minutes on Everts, Jaro, Singapore, Tiger, Vietnam.
  • The shortest nonstop flight from Singapore to Ho Chi Minh City is 1092 km on Everts, Jaro, Singapore, Tiger, Vietnam.
  • 104 flights per week fly out of Singapore connecting to Ho Chi Minh City.

Hotels in Ho Chi Minh City

Traveling on the route and need hotel in Ho Chi Minh City? Choose from more than 45,000 hotels.

Singapore - Ho Chi Minh City - last minute travels, cheap flights, trips

A new day in Vung TauChờ Đợi .Một Góc Thành Phố...Rừng cao su thay lá / Nhơn Trạch, Đồng Nai provinceCập Bến.Khu du lịch Đại Nam / My SonsThành Phố Lên Đèn.Saigon - Noche iluminada no solo por las luces! también estaba la luna! Jesus Christ's StatueKhoảnh Khắc 11giờ 11phút 11-11-2011 *** 11h 11m Moments at November 11-2011Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn - Saigon Notre-Dame CathedralTrầm tư...- a pensive girl... look at oneself in the wellGiọt Nắng - Drops of sunshine...