Airline tickets to Karlstad

Special offer

Did you know?

  • Karlstad connects with 2 cities nonstop.
  • The longest flight from Karlstad is 414 km.
  • The shortest flight out of Karlstad is 260 km.
  • The smallest commercial aircraft flying out of Karlstad is a F50 with 50 seats.
  • There is 1 airline operating out of Karlstad.

Hotels in Karlstad

Need in addition to the airline tickets a hotel room in Karlstad? Choose from more than 45,000 hotels.

Airline tickets to Karlstad - last minute travels, cheap flights, trips

Island - VanernHaus in Sunne am Fryken-SeeVanern Lakelago VanernVanern SkySummer eveninglight. Klarälven, Zweden Iceroad. Kalven, Sunnemo. SwedenRed and white Swedish house.PUESTA EN LAGO VÄNERNKlara på andra sidan KlarälvenRotneros park i Sunne.Sweden2005-07-28nyår_värmland_04_066Riverside Houses Museigatan Karlstad