Flights Ho Chi Minh City - Hanoi Airline tickets Hanoi - Ho Chi Minh City

Special offer

Did you know?

  • 8 airlines operate between Ho Chi Minh City and Hanoi.
  • The shortest nonstop flight from Ho Chi Minh City to Hanoi is 1159 km on Pacific, Vietnam.
  • The shortest nonstop flight time from Ho Chi Minh City to Hanoi is 2 hours, 0 minutes on Pacific, Vietnam.
  • 51 flights per week fly out of Ho Chi Minh City connecting to Hanoi.
  • The shortest connecting flight from Ho Chi Minh City to Hanoi is 1315 km on Khalifa Airways.

Hotels in Hanoi

Traveling on the route and need hotel in Hanoi? Choose from more than 45,000 hotels.

Ho Chi Minh City - Hanoi - last minute travels, cheap flights, trips

Chiều tà ở cụm thủy nông Long TửuQuan sơn LakeThê Húc BridgeDragon made ​​of CeramicsHồ Đền Thượng, Sóc SơnCửu Thác Tú SơnToàn cảnh Nhà thờ đá Tam ĐảoMùa Hoa PhượngLong Bien BridgeChiều Tà ở nơi hai con sông hòa quyện!Long Bien BridgeChiều Trên Đường Thanh NiênLáng Pagoda