Flights Ho Chi Minh City - Hanoi Airline tickets Hanoi - Ho Chi Minh City

Special offer

Did you know?

  • The smallest aircraft operated by VASP flying between Ho Chi Minh City and Hanoi is a 737 with 180 seats.
  • Da Nang, VN is the most popular connection for one stop flights between Ho Chi Minh City and Hanoi.
  • The shortest nonstop flight from Ho Chi Minh City to Hanoi is 1159 km on Pacific, Vietnam.
  • All Nippon has 2 two stops or more flights between Ho Chi Minh City and Hanoi.
  • 20414 seats are available per day to fly out of Ho Chi Minh City connecting to Hanoi.

Hotels in Hanoi

Traveling on the route and need hotel in Hanoi? Choose from more than 45,000 hotels.

Ho Chi Minh City - Hanoi - last minute travels, cheap flights, trips

Chiều tà ở cụm thủy nông Long TửuQuan sơn LakeThê Húc BridgeDragon made ​​of CeramicsHồ Đền Thượng, Sóc SơnCửu Thác Tú SơnToàn cảnh Nhà thờ đá Tam ĐảoMùa Hoa PhượngLong Bien BridgeChiều Tà ở nơi hai con sông hòa quyện!Long Bien BridgeChiều Trên Đường Thanh NiênLáng Pagoda