Flights Ho Chi Minh City - Hanoi Airline tickets Hanoi - Ho Chi Minh City

Special offer

Did you know?

  • 8 airlines operate between Ho Chi Minh City and Hanoi.
  • 51 flights per week fly out of Ho Chi Minh City connecting to Hanoi.
  • All Nippon has 2 two stops or more flights between Ho Chi Minh City and Hanoi.
  • The shortest nonstop flight time from Ho Chi Minh City to Hanoi is 2 hours, 0 minutes on Pacific, Vietnam.
  • The shortest connecting flight from Ho Chi Minh City to Hanoi is 3 hours, 45 minutes on Khalifa Airways.

Hotels in Hanoi

Traveling on the route and need hotel in Hanoi? Choose from more than 45,000 hotels.

Ho Chi Minh City - Hanoi - last minute travels, cheap flights, trips

Chiều tà ở cụm thủy nông Long TửuQuan sơn LakeThê Húc BridgeDragon made ​​of CeramicsHồ Đền Thượng, Sóc SơnCửu Thác Tú SơnToàn cảnh Nhà thờ đá Tam ĐảoMùa Hoa PhượngLong Bien BridgeChiều Tà ở nơi hai con sông hòa quyện!Long Bien BridgeChiều Trên Đường Thanh NiênLáng Pagoda